9 + 1 leggyakoribb álom – 1. rész

Játékos „álomszótárka”

Kedves Olvasóm! E bejegyzés célja kettős. Elolvasásával eltöltesz néhány kellemes percet, – akár felidézve, s most már meg is fejtve saját álmaidat. Ha van kedved, ezt követheti egy kis „munka”. Próbáld meg összegyűjteni azokat az álomleírásokban vastagon szedett szavakat, tulajdonságokat, melyek a Te álmaidhoz is kapcsolhatók. Ezután emlékezz vissza  a valóságban Veled meg is történt egykori álomra. Mit érzel most ezekkel kapcsolatban? Ha kellemes – őrizd az álmot. Ha kevésbé jó emlék – köszönd meg a figyelemfelhívást és engedd el azt az álmot! Munkád nem lesz haszon nélküli, hisz így egy újabb lépést teszel saját harmonikus lényed felé.
Ha ennél is tovább mennél – gyere el egy előképzettséget nem igénylő „holisztikus alap workshopomra”!

Most pedig kellemes álomfejtést, szorgalmas gyűjtögetést!

 Az álom alvás alatti lelki folyamatunk. Jellemzője a tudatos agyi tevékenység és az akarat kikapcsolása. Élményeinket sajátos módon dolgozzuk fel ilyenkor, részben a tudatos, megélt történésekhez, ill. néha korai gyermekkorunkig visszanyúló emlékeket idézünk fel. Többnyire azonban csak az ösztönös törekvések szimbolikus módon való visszaadásáról van szó. A tér- és időtudatunk megváltozik, „hallucinációk és illúziók” lépnek fel. Az álomban a tudatalatti rétegek többnyire tipikus képekben aktiválódnak.

A következőkben a 10 leggyakoribb álom-szimbólummal ismerkedünk meg, ebben a bejegyzésben az első öttel. 

Megjegyzés! A „kutatást” nem a „brit tudósok” végezték 🙂 , így hát lehetséges, hogy ennek „tudományossága” némi kívánnivalót hagy maga után. Ettől függetlenül vidám és felhőtlen perceket élhetsz át…

1.) Első helyet a CSÓK foglalja el.  

A csókolózáshoz gyakran társul az ifjonti szerelem, hiszen inkább a teenagerek azok, – és nem a szülők 🙂 – akik gyakran a bevásárlóközpontok mozgólépcsőin sem hagyják abba eme tevékenységet.

Álmunkban megcsókolhatunk valakit, figyelhetjük mások csókját, vagy megtapasztalhatjuk a „majdnem megcsókolt” pillanatot.

Valakit megcsókolni  – gyakran a kívánság teljesülését jelenti és egyben a szerelem fiatalos energiájának megtapasztalása is. A csók ebben az értelemben a szenvedély felébredése, s nem feltétlenül annak megmutatása.

Mások csókjának figyelése azt jelzi, hogy túl sokat tudunk róluk, vagy életük személyes terébe túlzottan befurakodtunk, talán tapintatlanok is vagyunk. Ez alól kivétel az az eset, amikor partnerünket látjuk mást megcsókolni – ez egyúttal a hűtlenség és a kapcsolatban való kémkedés, leselkedés megnyilvánulása is.

A „majdnem megcsókolt” pillanat álmodásakor gyakran felébredünk. Az ébredést, az a tabu érzés váltja ki, hogy lehetséges, hogy akarjuk ezt a csókot, de aktuálisan nem lenne szerencsés, ha meg is történne velünk.

Kérdezd meg önmagadtól: vigasztaló, vagy fenyegető volt az álombéli csók?

Valami olyasmi volt amit kerestél, vagy rád kényszerítették?

Általános tapasztalatod ellenszenves, romantikus vagy szenvedélyes volt?  

 

2.) A víz        

A víz az élet központja. Lehet akár a mély, friss tó, folyó, ami életet hoz, vagy az óceán, amiben ez elveszik, barát és ellenség egyszerre.

(A VÍZ egyébként – a holisztikus elemzési módszer egyik „eleme” az ötből – ismered?  Ha nem, olvasd el az ingyenes mintaelemzést is, – a linket megtalálod hozzá a bejegyzés végén – és ha tetszik, meg is rendelheted saját elemzésedet is.)

Álomban bármelyik formája jelenik is meg, fontos tisztáznunk a víz szerepét. A víz az álomban erős szimbólum, gyakran az érzések felkiáltójele. Egy csörgedező patak egy réten át nyugodt lehet, de a háborgó óceán a legnagyobb szorongást tükrözi.  A víznek szimbolikus, archetipikus jelentése van, – akár életet hoz, akár misztikumot, veszélyt rejtegethet. Vadászó-gyüjtögető őseink hamar megtanulták, hogy szomjan hamarabb halunk, mint éhen. Sokkal lényegesebb volt azt tudni, hogy hol van a víz, mint azt, merre található élelem. A kereskedelem fejlődésével a víz olyan szükséges „bajjá” változott, amely az ismeretlen veszélyt rejtette. A vízi utazás veszélyes, bizonytalan volt, a szennyezett víz betegségeket terjesztett, számos utazó életét követelte. Hogy a pozitívumot is hangsúlyozzuk, a víz gyakran az új életet szimbolizálja, és a felüdülést. Ha víz számottevő mértékben és kontrollálható formában van jelen az álomban,  akkor ezt a felfogást tükrözi. A kulcs a víz kontrollálhatósága.

Ha az álomban tó jelenik meg, látható-e az egész partvonal? Vagy legalább elérhető? Folyón, patakon át tudnánk-e kelni?  Ezek mind a víz kontrollálhatóságának jelei. A víz eme formájában gyakran a megújulást jelenti. Az utazás frissítő hatása is figyelemre méltó. Ha az álmodó például egy csónakban utazik, előreláthatóan egy pihenő időszak következhet. A kontrollálatlan víz a gyötrelem jele. Határok nélküli víz a körülmények kontrolnélküliségére utalhat.

Kellemes érzésekre szomjazol? Miért is?

3.) Meztelenség.         

A leleplezés az álomban is elég erős esemény. Emberek elég gyakran jelzik, hogy álmukban meztelenek, vagy éppen csak alsóneműben voltak. Ezek az álmok gyakorta azt a gyengeséget jelzik, ami a függöny mögött van, vagyis bizalmas belső énünket. Ez a gyengeség abból a „selfből” jön, amelyet elrejtünk mások elől.

A rejtegetés lehet tudatos, mint például egyfajta tabu-viselkedés, vagy kevésbé tudatos, abban az általános értelemben gátolt, hogyha teljességgel megismerhetnének, nem fogadnának el bennünket teljesen.(Vagyis a félelemnek egy fajtája is ez egyben.)

4.) A pénz             

Pénzt lehet veszíteni, nyerni, vagy elkölteni az álmokban. A pénzről álmodás valójában gyakran a hatalomról szól, a kontrollról és az alkalmasságról, kompetenciáról. Tágabb értelemben figyeljük meg azt is, ki a közrejátszó velünk és a pénzzel kapcsolatban, s azt is, hogy mi a saját szerepünk a tranzakcióban, hiszen ez a fő jellegzetessége ennek az álomnak.

Sok pénzről álmodó embert a pénz vezérel, az iránta érzett vágy, vagy annak hiánya, vagy éppen az a képtelenségük, hogy kontrollálni tudnák önmagukat e tekintetben. Ez utóbbi kategória a legvilágosabban az adósságban úszó embereknél jelenik meg.

Ha pénzt nyersz álmodban, próbáld megjegyezni, kitől és milyen körülmények között történt, hiszen ez tulajdonképpen egy áldás, számodra (több szinten is lehetséges) nyereség. Ebben az értelemben a pénznyerés inkább érzelmi hatalom, egy olyan kapcsolat megújulása, amely már nem fájdítja lelkedet.

Láthatod magad nagyon gazdagon, de ugyanakkor másoknak osztogatva is. Ez sokszor jelenti azt a szükséget, hogy másokat szeretnénk megáldani, segíteni. Az igazi szükség ritkán pénzügyi, inkább a mások segítésének szükségéről van szó.

Látható ok nélküli pénzveszteség az önkontroll hiányának képe. A kontroll hiánya vonatkozhat a pénzre, de lehet egyfajta mentsvár, elzárkózás a túlzott érzelmi elkötelezettség elől.

Éber állapotodban hogyan fogod fel a pénz értékét? Vannak családok, ahol a pénz csak egy eszköz, amit elvesznek, kiadnak, de másoknál hatalmas erejű kontroll, befolyás vagy státusz jelképe.

Akár van problémád a pénzzel, akár nincs, a pénz az álmokban a hatalommal való kapcsolattal függ össze.

5.) Értékes tárgy vagy személy elvesztése     

Azok a dolgok, amiket értékelünk, gyakran önbizalmunkat jelképezik. Egy kedvenc kalap, vagy egy kapcsolat azt is mutatja, hogyan érzünk önmagunkkal szemben. Ezért az ilyen tárgyaknak az álomban kitüntetett szerepe van. Akkor is így van ez, ha esetleg éber állapotunkban nincs is birtokunkban az említett tárgy.

Mit szimbolizál az elveszett dolog, ha ez „élettelen”? Példa lehet erre egy kedvenc ruhadarab, kép, családi ékszer stb. Az ilyen fajta elvesztések jelzik, hogy az életedben idegeskedsz, szorongsz valamilyen drága, számodra értékes új tárgy elvesztése miatt .

Ha személyt vesztünk el, – az első kérés az legyen: ki ő? Lehetséges, hogy ez a kapcsolat valamiért megkérdőjelezett részedről vagy a másik fél részéről.

Habár gyakran úgy is megjelenik ezt a fajta álomszimbólum, hogy egy idegent keresel.

Miért keresed ezt a személyt? Megtalálod? Hol?

o – o – o – o – o

Találkozzunk a következő részben hamarosan, ahol a további öt álomszimbólumot is megismerheted 🙂 Gyere vissza!

o – o – o – o – o

Ha még nem tetted, töltsd le most az ingyenes mintaelemzést IDE KATTINTVA!